دانلود Camera Auto Timestamp Full 2.28 – ثبت خودکار تاریخ و زمان بر روی تصاویر اندروید – فری دانلود